Wat is het verschil tussen psychotherapie en coaching?

Psychotherapie is de aangewezen behandeling bij bestaande psychische problematiek, of voor personen die worstelen met gedachtes over zichzelf, relaties met anderen en hun plaats in de wereld. Coaching daarentegen is in feite geschikt voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen of een goed gesprek wil over professionele of persoonlijke uitdagingen. Het is niet zo dat psychotherapie alleen bedoeld is voor mensen met een stoornis. Psychotherapie en coaching hebben veel overlap. Je zou kunnen zeggen dat iedereen baat heeft bij af en toe een sessie psychotherapie voor alledaagse uitdagingen, terwijl coaching meer bedoeld is om jezelf uit te dagen een bepaald doel te behalen.

Wat is psychotherapie?

Tijdens psychotherapie worden door de behandelaar methoden, waar een gedegen wetenschappelijk onderbouwing voor is, toegepast om gezondere gedachten en gedrag te te ontwikkelen. Er wordt een betrouwbare en vertrouwelijke structuur gehanteerd, waarbij problematiek tot op een diep niveau kan worden besproken. Psychotherapie kan blijvende en echte verandering teweeg brengen, ook bij substantiële emotionele problematiek.

Wat zijn fabels over psychotherapie?

Psychotherapie is alleen voor mensen met een stoornis.” Niet waar. Veel mensen hebben baat bij psychotherapie om zeer uiteenlopende redenen. Sommige mensen gaan in psychotherapie als behandeling voor depressie of angst, terwijl anderen in psychotherapie hulp zoeken bij ingrijpende gebeurtenissen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld baanverlies, een scheiding of verlies van een geliefde. Ook kan het zijn dat mensen beter willen worden in omgang met een lichamelijke ziekte, het managen van hun relatie of het balanceren van hun carrière met de verantwoordelijkheden die bij het ouderschap horen.

Je kunt net zo goed met vrienden of familie praten.” Steun van familie of vrienden is absoluut belangrijk, zeker bij moeilijkheden. Een psycholoog kan echter aanzienlijk meer bieden dan familie en vrienden. Er is wetenschappelijk bewijs dat psychotherapie effectief is bij het het behandelen van psychische problematiek. Daarnaast heeft een psycholoog jaren gespecialiseerd onderwijs gehad en veel ervaring met psychoproblematiek, in allerlei varianten en zwaartes. Bovendien kun je met een psycholoog praten over onderwerpen, die je anders liever niet zou bespreken, omdat er geheimhoudingsplicht geldt (er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld als je mogelijk jezelf of een ander kwaad doet).

“Een psycholoog is een soort praatpaal.” Meestal begint het therapeuthische proces met praten over datgene waar je tegenaan loopt. Daarnaast zal de psycholoog vragen naar andere relevante informatie, zoals je achtergrond, situaties waarin je probleem zich heeft voortgedaan in het verleden en eventuele eerdere hulppogingen. Verder verloopt het traject op een interactieve en coöperatieve manier, waarbij het probleem-oplossende vermogen zoveel mogelijk geactiveerd wordt. Er wordt gewerkt aan de hand van een behandelplan, met doelstellingen en voortgang.

“Als je eenmaal begint aan psychotherapie zit je hier jaren aan vast.” Dit verschilt per persoon. Zo zijn er mensen die na ongeveer 10 sessies al zodanig voortgang hebben geboekt, dat de behandeling – al dan niet tijdelijk – beëindigd kan worden. Andere personen die bemerken weer een sterke verbetering bij zichzelf na een half jaar en weer anderen hebben er baat bij om na een jaar nog steeds af en toe langs te komen voor een goed gesprek. Het belangrijkste om je te realiseren is dat psychotherapie altijd maatwerk is, dat de psycholoog en cliënt samen afstemmen in het behandelplan.

“Als ik praat over mijn problemen, horen anderen dat ik in psychotherapie zit.” Niet waar. Vertrouwelijkheid is een belangrijk onderdeel van het beroep als therapeut. Jouw gegevens en dossier wordt uitsluitend gedeeld met anderen, bijvoorbeeld de huisarts, na jouw expliciete toestemming. Bovendien geniet gegevensbescherming tegenwoordig, ook vanuit de wetgeving, een zeer hoge prioriteit.

Wordt de behandeling door mijn zorgverzekering vergoed?

Meestal wel. Dit hangt voor het grootste deel af van de zorgverzekeringsvariant (restitutie, natura, vrije keuze, ruime keuze, etc.). Er zijn verzekeringen waarbij je 100% van de behandeling vergoed krijgt en er zijn verzekeringen waar dit een lager percentage is. Doorgaans ligt het vergoedingspercentage tussen de 60 en 100%. Het niet-vergoede deel betaal je zelf.

Kan ik ook in behandeling komen zonder verwijzing?

Jazeker, sommige cliënten kiezen hier ook bewust voor. Bijvoorbeeld omdat zij niet willen dat e.e.a. wordt opgenomen in het dossier van de zorgverzekeraar of de huisarts. Het gevolg hiervan is dat je de behandeling dan zelf bekostigt.

Wat is het verschil tussen Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ?

Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) is aangewezen voor lichte tot matige klachten, waarbij het traject doorgaans van een wat kortere duur is (alhoewel ook hier sprake kan zijn van lange tot chronische trajecten). Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) is voor klachten die zich kenmerken door een complexer karakter of wat zwaardere aard. Een SGGZ traject duurt doorgaans ook langer, waarbij het des te belangrijker is dat het behandelplan en de behandeldoelen goed in beeld worden gehouden.