ZORGPRESTATIEMODEL

Met ingang van 1 januari 2022 worden kosten in de GGZ via het Zorgprestatiemodel. Het belangrijkste gevolg hiervan is dat contactmomenten periodiek (bijvoorbeeld elke maand) worden gefactureerd, zodat steeds goed inzichtelijk is welke contacten er zijn geweest. Contactmomenten kunnen zijn: een gesprek op de praktijk, een telefoongesprek of e-mailcontact. Voor meer informatie zie ook de door de overheid samengestelde patiëntenfolder.

TARIEF & VERGOEDING

Alle tarieven binnen het Zorgprestatiemodel zijn door de overheid vastgesteld. Kort gezegd zijn de meest voorkomende tarieven, die je terugziet op de factuur, als volgt:

Behandeling (per 60 minuten): € 140,14

Diagnostiek (per 60 minuten): € 159,69

Zie ook voor een volledig overzicht van alle tarieven (bijvoorbeeld als er sprake is van partnerrelatietherapie met een GGZ verwijziging) de tarievenpagina.

GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering, het maakt dus niet uit of je wel of niet een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Omdat ik geen contracten heb met zorgverzekeraars, valt de door mij geleverde zorg binnen de polisvoorwaarden onder ‘niet-gecontracteerde zorg’. Wat voor basisverzekering je hebt afgesloten (basis, ruime keuze, vrije keuze, etc.) is bepalend voor welk percentage van de factuur je vergoed krijgt van je zorgverzekeraar. Doorgaans is dit 60-100%. Controleer via dit overzicht wat jouw zorgverzekering dekt in 2023.

PROCEDURE

Doorgaans zijn de eerste drie tot vier consulten diagnostiek, om zo gezamenlijk het behandelplan vast te stellen. Terwijl de behandeling zijn beloop heeft, bespreken we regelmatig de voortgang en sturen desgewenst bij. Je krijgt maandelijks een zorgfactuur, die je dan indient bij de zorgverzekeraar. Doorgaans betalen zorgverzekeraars binnen 10 dagen uit. Het bedrag van de zorgfactuur maak je zelf op mijn rekeningnummer over, binnen 30 dagen.

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Hierna wordt een bedrag van € 50,00 (no-show) in rekening gebracht. Dit bedrag kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar.