NZA TARIEVEN

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor 2024, conform het Zorgprestatiemodel, onderstaande tarieven vastgesteld. Deze tarieven zijn van toepassing op mijn praktijk, alhoewel vanzelfsprekend niet alle tariefsoorten van toepassing hoeven te zijn voor jouw behandeling. Zie ook de pagina Kosten voor meer uitleg.

Tijdsduur (minuten)ConsulttypeTarief (€)
5Diagnostiek35,24
15Diagnostiek60,49
30Diagnostiek99,81
45Diagnostiek139,31
60Diagnostiek159,69
75Diagnostiek194,39
90Diagnostiek238,41
120Diagnostiek330,12
5Behandeling27,61
15Behandeling49,11
30Behandeling83,31
45Behandeling118,15
60Behandeling140,14
75Behandeling172,37
90Behandeling210,63
120Behandeling300,11
60Groepsonsult 2 personen (partnerrelatietherapie met verwijzing, per persoon)110,20
5-15Intercollegiaal overleg kort25,05
>15Intercollegiaal overleg lang76,35
nvtSchriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden104,69
Tarieven psycholoog (universitair)

OVERIGE TARIEVEN

Naast de door de overheid voorgeschreven Zorgprestatiemodel tarieven, heb ik binnen mijn praktijk nog enkele andere tarieven. Deze tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Coaching: € 150,00 per uur

Partnerrelatietherapie (zonder verwijsbrief): € 150,00 per uur

KWALITEIT EN REGIEBEHANDELAARSCHAP

Ik werk samen met psychiater Stefan Kapitany, die – zoals het Zorgprestatiemodel voorschrijft – optreedt als regiebehandelaar voor al mijn behandelingen die bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Om deze reden is Stefan betrokken bij de intake, de diagnose en periodieke evalatie van de behandeling. Zo zal hij in het begin (kort) aansluiten om kennis te maken, mee te luisteren naar het klachtenbeeld en periodiek (bijvoorbeeld eens per kwartaal) controleren of je tevreden bent met de behandeling. Om deze reden zul je dan, naast de reguliere kosten die gelden voor mijn diagnose- en behandeluren (tabel hierboven), ook op de periodieke factuur een tariefregel voor een psychiater aantreffen. Dit is uitsluitend van toepassing indien de zorgverzekeraar de factuur vergoedt. Indien je de factuur zelf voldoet zijn onderstaande kosten niet van toepassing. Bekijk voor meer informatie over Stefan ook zijn website. Voor meer uitleg kun je uiteraard altijd bij mij terecht.

Tijdsduur (minuten)Fase behandelingTarief (€)
5Intake/diagnose68,02
15Intake/diagnose116,05
30Intake/diagnose188,30
45Intake/diagnose261,75
60Intake/diagnose301,42
5Na diagnose53,11
15Na diagnose94,07
30Na diagnose157,76
45Na diagnose223,18
60Na diagnose265,70
Tarieven psychiater (regiebehandelaar)