Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van de praktijk is op verzoek inzichtelijk.